Nedenstående handelsbetingelser opdateres løbende og er gældende for alle køb hos insektfrit-hjem.dk

insektfrit-hjem.dk ejes og drives af:

Myforrest I/S
Krygersvej 55
6541 Bevtoft
cvr. nr. 37457302
Tlf.: 42 72 72 58

1) Bestilling

De varer, du ønsker at bestille, lægges i indkøbskurven ved at klikke på “læg i kurv” ud for de pågældende varer. Ved at klikke “Se indkøbskurv” kan du til enhver tid se hvilke varer, du har lagt i indkøbskurven, samt prisen på varerne. Når du er færdig med at vælge de varer, du ønsker, og når du har accepteret nærværende handelsbetingelser, går du videre til betalingssiderne, hvor du kan afgive din bindende bestilling og gennemføre betalingen. Du kan afbryde købet helt frem til det tidspunkt, hvor du gennemfører betalingen.

2) Betaling

Sikker krypteret forbindelse: Betaling sker kontant i DKK ved brug af Dankort. Enhver form for overførsel af penge til myforrest.dk via hjemmesiden www.myforrest.dk sker via en sikker, krypteret forbindelse. Oplysningerne sendes krypteret, hvilket kan genkendes på, at der i browserens statuslinje vises et lukket låse ikon. Betaling sker via ePay/nets, og det anvendte betalingssystem opfylder derfor meget strenge krav til sikkerheden. I betalingsmodulet indtastes betalingskortoplysninger, herunder kortnummer, navn på kortholder, udløbsdato og kontrolcifre.insektfrit-hjem.dk gemmer ikke oplysninger om dit betalingskort, og når betalingen er gennemført, sletter tillige ePay/nets alle informationer herom.

Betaling af varer: Hele beløbet bliver automatisk hævet på dit indbetalingskort i forbindelse med afsendelse og fakturering. Såfremt du i tidsrummet mellem tidspunktet for bestilling til afsendelse skifter kontonr./ får nyt betalingskort, eller der på anden måde sker ændringer i dine kort og kontooplysninger, således at det skyldige beløb ikke vil kunne trækkes i henhold til de samme oplysninger, som var gældende ved bestilling, er du forpligtet til straks at give meddelelse herom tilinsektfrit-hjem.dk og samtidig aftale, hvorledes du inden leveringstidspunktet skal betale. Såfremt beløbet ikke kan trækkes på den konto i henhold til de kort- og kontooplysninger, du har oplyst i forbindelse med bestillingen, og såfremt du ikke inden leveringstidspunktet på anden måde har betalt, erinsektfrit-hjem.dk berettiget til efter eget valg enten at kræve købsaftalen gennemført som aftalt eller at beholde varerne.

3) Oplysninger inden du afgiver bindende bestilling

Ud over de forhold, der er oplyst i nærværende handelsbetingelser, vil du, før du afgiver din bindende bestilling, jf. oven for pkt. 1 og 2, på din skærm bl.a. få følgende oplysninger, som også kan printes ud på papir. Beskrivelse af de bestilte varer samt pris i DKK inkl. moms. – Totalbeløbet, som skal betales med specifikation af evt. fragtomkostninger og gebyrer

4) Ordrebekræftelse

Når varerne er bestilt, betalingen er gennemført, oginsektfrit-hjem.dkhar godkendt din bestilling, fremsendes en ordrebekræftelse til dig via e-mail. Ordrebekræftelsen sendes til den e-mailadresse, du har oplyst i forbindelse med bestillingen. Ordrebekræftelsen vil indeholde følgende:

– Navn på køber
– Navn og adresse på sælger (insektfrit-hjem.dk)
– Beskrivelse af de bestilte varer samt pris i DKK inkl. moms.
– Totalbeløbet, som skal betales med specifikation af evt. fragtomkostninger og gebyrer
– At betalingen er sket via betalingskort
– Købsdato (transaktionsdato)
– Leveringstidspunkt
– Leveringsadresse
– Ordrenummer
– Transaktionsvaluta
– Transaktionsnummer
– Gengivelse af insektfrit-hjem.dk’s handelsbetingelser
– At betalingen er gennemført

5) Priser

Alle priser på produkterne er angivet i DKK (danske kroner) inkl. moms, men ekskl. fragtomkostninger.insektfrit-hjem er til enhver tid berettiget til uden varsel at ændre sine priser. De priser, du skal betale, er de priser, der er gældende på bestillingstidspunktet. Priserne er dagspriser. Når du handler med Myforrest.dk, indgås aftaler på dansk. Hvis du ønsker at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, kan du logge ind på siden eller sende en mail til kontakt@myforrest.dk. Fragtomkostningerne er faste uanset hvor i landet, du bor, og reguleres ud fra hvor meget du køber. Når du har valgt produkter og indtastet dit postnummer, vil du i din produkt- og prisoversigt, inden du afgiver din endelige bestilling, kunne se prisen på fragten. Prisen er angivet i DKK inkl. moms. Vi har ikke mulighed for at sælge vores produkter til udlandet, herunder Grønland og Færøerne. Produkter, der monteres i udlandet, herunder Grønland og Færøerne, er IKKE omfattet af vores garanti.insektfrit-hjem.dk forbeholder sig ret til at annullere en ordre hvis det viser sig at der er tale om en fejlberegning på grund af manglende browser kompatibilitet eller begrænset mulighed for at afvikle det javascript der bruges for at beregne korrekt pris.

6) Produkt og montering

Produkterne udføres i almindelig god kvalitet svarende til prisen.insektfrit-hjem.dk foretager løbende produktudvikling.insektfrit-hjem.dk forbeholder sig derfor ret til – til enhver tid og uden varsel – at ændre design og udformning af sine produkter samt at ændre materialevalg. Bestilte varer vil altid være produceret i henhold til de til enhver tid gældende standarder for thekeyfinder.com produktion på det pågældende bestillingstidspunkt. Varer, der bestilles på forskellige tidspunkter, er derfor ikke nødvendigvis udført efter samme retningslinjer og er dermed ikke nødvendigvis ens.

7) Levering

Levering af fysiske varer sker kun til postadresser i Danmark – du vælger adressen. Har du brug for forsendelse til udlandet, så kontakt os gerne på telefon 42 72 72 58, så finder vi en løsning.

Leveringstid:

Afsendelse af din ordre sker som udgangspunkt inden for 1-3 arbejdsdage fra bestillingen er afgivet, og din ordre vil derfor oftest være fremme i løbet af 7 arbejdsdage. Vi kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer, men vil altid bestræbe os på hurtig levering. Vi sender ikke pr. efterkrav.

8) Fragtskader og andre skader

Fragtskade og evt. forkert antal varer skal meddeles tilinsektfrit-hjem.dk på e-mailen kontakt@insektfrit-hjem.dk hurtigst muligt og gerne inden 24 timer efter, at levering har fundet sted. Køber skal ved levering kontrollere produkterne for fragtskader, det vil sige kontrollere, hvorvidt emballagen er brudt, eller om der er andre synlige tegn på skader, og om det bestilte antal enheder svarer til det leverede, inden der kvitteres for modtagelse. Selve emballagen og/eller pallen skal ikke brydes og/eller åbnes for kontrol af fragtskader.

9) Leveringstidspunkt

Levering vil ske på det tidspunkt, der er angivet i ordrebekræftelsen eller klarbrev. Leveringstidspunktet vil altid kun være et ca.-tidspunkt. Såfremt levering sker senest 4 uger efter den i ordrebekræftelsen forventede leveringstid, vil leveringen være at betragte som rettidig, og køber kan således ikke påberåbe sig forsinkelse. Forbehold: Forsinkelse, der skyldes force majeure, krig, lock-out, transportforstyrrelser, maskinhavari, materiale-, ordrebehandlings- og fabrikationsfejl samt forsinkelse fra underleverandørers side, kan ikke påberåbes af køber. Køber kan i alle tilfælde maksimalt kræve skadeserstatning svarende til det købte produkts værdi.

10) Fortrydelsesret

Fortrydelsesret ved køb af lagervarer.

Den normale 14 dages fortrydelsesret for privatpersons køb af varer online – gælder kun produkter der lagerføres. Fortrydelsesretten løber fra den dag, varen modtages.

Fortrydelsesretten betyder ikke, at du har en ubetinget ret til at få det fulde beløb for varen retur. Hvis varen er blevet håndteret på en sådan måde, at den ikke har nogen værdi, vil du ikke have krav på at få købesummen retur. For at få den fulde købesum retur, må varen kun være brugt i samme grad, som er accepteret inden købet i en almindelig fysisk butik. Før du sender en vare retur, skal du derfor gøre dig klart, om en almindelig butik ville acceptere den benyttelse af varen den har været udsat for. Du har altså ret til at se varen an og afprøve visse funktioner. Derimod vil returbeløbet kunne nedsættes, såfremt varen har været brugt i en længerevarende periode eller i det hele taget viser tegn på slid.

Den originale emballage kan være en væsentlig del af varens værdi, vi anbefaler derfor, at du sender den originale emballage med retur. Manglende original emballage medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor der ud fra en vurdering foretaget afinsektfrit-hjem.dk vil blive krediteret et beløb svarende til forringelsen.

Hvis du fortryder købet, og ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret skal varerne være afsendt til: insektfrit-hjem.dk, Krygersvej 55, 6541 bevtoft, senest 14 dage efter vi har modtaget utvetydig erklæring om, at du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten.

Du kan ikke fortryde købet ved at nægte modtagelse af varen.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Eller med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede varen i en butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi varen som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købesummen retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. Ved handelsmæssig værdi skal forstås den pris, sammenlignelige varer sælges til brugt mellem erhvervsdrivende.

Såfremt varen har været monteret, installeret og/eller taget i brug forbeholder insektfrit-hjem.dk sig ret til at nedsætte tilbagebetalingsbeløbet med et beløb der svarer til forringelsen af varens værdi.

Du har selv ansvaret for at varen returneres til os i hel stand.

Ønsker du at gøre brug af din 14-dages fortrydelsesret, skal du give os meddelelse herom senest 14 dage efter den dag, hvor du har modtaget varen. Meddelelsen kan gives i form af en utvetydig erklæring på e-mail til kontakt@insektfrit-hjem.dk, på telefon 42 72 72 58, eller ved personligt fremmøde på ovennævnte adresse.

Udgifterne til tilbagelevering af varen i tilfælde af fortrydelse påhviler dig som forbruger. Eventuelle omkostninger insektfrit-hjem.dk måtte pådrage sig ved din nægtelse af varens levering vil blive modregnet i det beløb insektfrit-hjem.dk krediterer i forbindelse med varens tilbagelevering til insektfrit-hjem.dk.

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. Beløbet bliver overført til det kort, du har betalt med, eller til din bankkonto, når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelsen. Den eneste omkostning, du har, når du fortryder, er fragtomkostninger for at sende varen tilbage til os. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

11) Reklamation og garanti

Er et købt produkt mod forventning behæftet med en fejl eller mangel, kan køber gøre mangelbeføjelser gældende (reklamere) i henhold til gældende dansk lovgivning. Når du handler på Myforrest.dk, har du derfor 24 måneders reklamationsret. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Alle reklamationer bedes altid ske via vores hjemmeside kontakt@myforrest.dk og være vedhæftet billeddokumentation. Synlige mangler og/eller skader ved det leverede skal meddeles inden monteringen og senest 24 timer efter, at leveringen har fundet sted. Fejl eller mangler, der måtte opstå efterfølgende inden for den almindelige reklamationsperiode, skal hurtigst muligt meddeles via ovennævnte mail. I alle tilfælde er insektfrit-hjem.dk berettiget til at afhjælpe inden for rimelig tid, foretage ombytning eller tage de pågældende produkter retur. Ved berettiget reklamation kan insektfrit-hjem.dk vælge at udbedre skaden, erstatte med ny vare eller give dekort på varen.

12) Behandling af personoplysninger

insektfrit-hjem.dk lægger stor vægt på at værne om privatlivets fred. De personlige oplysninger, du afgiver i forbindelse med din bestilling (navn, adresse, e-mailadresse og telefonnr.), anvendes kun i det omfang, dette er nødvendigt for gennemførelsen af købet, og oplysningerne vil ikke blive videregivet til tredjemand. insektfrit-hjem.dk behandling af personlige oplysninger sker i henhold til gældende persondatabeskyttelseslovgivning, og insektfrit-hjem.dk, jf. nærmere selskabsoplysninger ovenfor, er i denne sammenhæng dataansvarlig og databehandler. Alle servere, som benyttes til lagring af personlige oplysninger afgivet ved bestilling, er placeret sikret og centralt hos insektfrit-hjem.dk eller hos thekeyfinder.com it-partner. Data til brug for betalingens gennemførelse beror hos betalingsudbyderen ePay/nets. Du er til enhver tid berettiget til at få oplyst hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, og du kan også kræve oplysningerne slettet, når købet er gennemført. Du skal blot henvende dig til insektfrit-hjem.dk, jf. ovennævnte kontaktdata. Personoplysningerne registreres hos insektfrit-hjem.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Direktøren og den ansatte hos insektfrit-hjem.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på insektfrit-hjem.dk er Morten. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Cookies

På myforrest.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Logstatistik

Vi bruger en logstatistik på insektfrit-hjem.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af hvor mange besøgende, vi har, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades m.v. Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere myforrest.dk.

Gebyr

Dankort / VISA-Dankort

Ingen gebyrer

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til kontakt@insektfrit-hjem.dk. I tilfælde af at det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, se www.kfst.dk.